تاسیسات مکانیکی 

()

بر طبق مقررات کلی ساختمان، صفر تا صد تاسیسات ساختمانی در مصرف انرژی باید صرفه‌ جویی کنند. البته این مقررات ملی ساختمان شامل طراحی تاسیسات مکانیکی نیز می‌ شود. تمامی آنچه که در مبحث اتصالات برقی، سیم کشی و مسائلی از این دست باید بر طبق مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان یعنی طراحی و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ‌ها باشد.

در مبحث شانزدهم و هفدهم قانون کلی ساختمان یعنی تاسیسات برقی و لوله کشی گاز طبیعی؛ این مقررات باید در انواع تاسیسات مکانیکی کاملا رعایت شوند. طراحی تاسیسات مکانیکی باید به گونه ‌ای باشد که اگر یکی از تاسیسات ساختمان دچار لرزش باشد، باید بر اساس مقررات ملی ساختمان دستگاه به تجهیزات کم‌کننده یا قطع‌کننده این لرزش ‌ها مجهز باشد.

همچنین اگر دستگاهی در مکانی تعبیه شده که امکان آسیب دیدن آن به خاطر در معرض باد قرار گرفتن وجود دارد؛ از یک تکیه گاه مناسب استفاده شود. اگر به عنوان یک مهندس ساختمان قصد ایجاد صفر تا صد تاسیسات مکانیکی ساختمان را برعهده گرفته ‌اید؛ دانستن نکاتی در رابطه با سیستم تعویض هوا، امری واجب و ضروری است.

۱) مقررات مرتبط با تعویض هوا

این نکات کاملا باید براساس مقررات کلی ساختمان در هنگام ساخت یا تعویض تاسیسات مکانیکی مرتبط با تعویض هوا، رعایت شوند. در ابتدا همه فضا‌ هایی که در اشتغال ساختمان مورد نظر هستند؛ باید سیستم تعویض هوا طراحی و در ادامه نصب شود.

مقررات مرتبط با تعویض هوا
مقررات مرتبط با تعویض هوا

صفر تا صد تاسیسات مکانیکی تعویض هوا باید دقیقا به خاطر یک سری مسائلی چون جلوگیری از راکد ماندن هوا، تامین اکسیژن لازم در محیط ساختمان، بیرون راندن هوای آلوده ناشی از دود سیگار و گاز‌ های آسیب رسان به انسان رعایت شوند. البته مقررات کلی ساختمان در رابطه با ساختمان‌های درمانی و صنعتی نسبت به ساختمان‌های مسکونی تا حدودی دارای شرایط ویژه‌تری هستند.

۲) مقررات مرتبط با تخلیه هوا

بر طبق مقررات ملی ساختمان در مورد تخلیه هوا در انواع تاسیسات مکانیکی در مورد اینکه آن ساختمان مرتبط با چه بخشی است، متفاوت می باشد. در ساختمان ‌هایی که کاربرد بهداشتی و درمانی دارند، طراحی تاسیسات مکانیکی تخلیه هوا امکان‌پذیر نیست؛ اما در فضا ساختمانی که در خارج از محدوده درمان و بهداشت است، لازم و ضروری به شمار می‌رود.

۳) مقررات مرتبط با کانال کشی

کانال کشی و تعویض هوا باید از سوی مهندسان ساختمان‌سازی، در زمان ساخت؛ طراحی و در ادامه نصب شوند. وجود این مسائل در مقررات ملی ساختمان در باب تخلیه هوا به درستی به آن اشاره شده است. کانال ‌هایی که جهت انتقال هوا در ساختمان تعبیه می‌ شوند، به خاطر یک سری مسائل باید انجام گیرند.

مقررات مرتبط با کانال کشی
مقررات مرتبط با کانال کشی

این مسائل در رابطه با ایجاد کانال کشی عبارتند از:

  • رفت و برگشت هوا و همچنین تخلیه هوا در صفر تا صد تاسیسات مکانیکی تعویض هوا
  • رفت و برگشت هوا و همینطور تخلیه هوا در زمان طراحی تاسیسات مکانیکی تهویه هوا
  • خارج کردن هوا آلوده مانند گاز و دود سیگار

تمامی این کانال کشی ‌ها بیش‌ تر از فشار ۵۰۰ پاسکال، بر اساس آن چه که در مقررات ملی ساختمان آمده است، کاملا به شکل قابل توجهی طراحی و ساخته شوند.

۴) قوانین مرتبط با دیگ، آب گرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار

از دیگر مواردی که در زمان ساخت یک ساختمان باید رعایت شود، آب گرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار است. مهندسان ساختمان‌سازی باید بر طبق مقررات ملی ساختمان که از سوی وزرات شهرسازی تعیین و تبیین شده است، عمل کنند.

در قوانین مطرح شده از سوی وزرات شهرسازی در رابطه با انواع تاسیسات مکانیکی؛ آب گرم کن و مخزن آب گرم باید تحت فشار با سوخت گاز کار کنند و برای چگونگی کار این تاسیسات با گاز مایع، تمامی موارد قابل رعایت بیان شده است.

دستگاه ‌های مورد استفاده در این نوع از تاسیسات، باید امکان تولید آب گرم و ذخیره آن با دمای پایین را داشته باشند. مقررات ملی ساختمان در رابطه با آب گرم کن ‌هایی که آب گرم را در دما متوسط تولید و ذخیره می‌کنند را نیز شامل می‌ شود.

۵) قوانین مرتبط با دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه

این مقررات فقط مربوط به مخازن آب گرم و طراحی تاسیسات مکانیکی در رابطه با آب گرم نیستند، شامل مخازن تحت فشار آب سرد هم می ‌شود. تمامی این مقررات برای عمل و رعایت از سوی وزارت خانه شهرسازی مطرح شده‌اند و به درستی باید به آن‌ها عمل شود.

قوانین مرتبط با دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه
قوانین مرتبط با دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه

مقررات ملی ساختمان شامل دستگاه‌ های گرم‌کننده چون آب گرم کن خانگی، بخاری با سوخت گاز مایع، جامد و همچنین دستگاه‌ های خنک کننده چون کولر آبی و گازی است. در زمان طراحی این نوع از تاسیسات مکانیکی و همچنین نصب آن‌ها در ساختمان ‌ها می ‌شود.

۶) قوانین مرتبط با تامین هوای احتراق

این مقررات شامل تامین هوا احتراق دستگاه ‌هایی چون ماشین رخت خشک کن و یا یخچال‌ های نفتی و گازی نیز می شود. برای این که انواع تاسیسات مکانیکی که به منظور تامین هوای احتراق مورد نیاز هستند به درستی کار کنند؛ مهندسان ساختمان باید در زمان طراحی و ساخت؛ این موارد از مقررات ساختمان را در نظر بگیرند.

۷) قوانین مرتبط با لوله کشی

لوله کشی آب سرد یا آب گرم و لوله کشی گاز ساختمان در ابتدا امر به درستی طراحی و بعد نصب شوند؛ در ادامه طراحی تاسیسات مکانیکی و نصب آن ‌ها، باید مورد آزمایش و ارزیابی قرار بگیرند.

قوانین مرتبط با لوله کشی
قوانین مرتبط با لوله کشی

۸) قوانین مرتبط با دودکش

در مورد چگونگی تعبیه دودکش در ساختمان، نوع دودکش (فلزی یا بتنی) و این که مربوط به ساختمان‌ های مسکونی است یا صنعتی، در مقررات ملی ساختمان تمامی موارد بیان شده است.

۹) قوانین مرتبط با ذخیره ‌سازی و لوله کشی سوخت مایع

در مورد طراحی انواع تاسیسات مکانیکی که به نوعی مرتبط با ذخیره ‌سازی و لوله کشی سوخت مایع در ساختمان است، قوانینی در مقررات ملی ساختمان آمده؛ مانند این که لوله کشی مخازن باید بالا تر از سطح زمین باشند. همچنین در مورد جا به جایی این مخازن و لوله کشی باید از سوی شرکت ملی نفت، اجازه صادر شود.

۱۰) قوانین مرتبط با تبرید

تاسیسات مکانیکی تبرید که در آن امر سرد کردن با تبخیر و به واسطه چگالش سیال صورت می گیرد، باید برای اینکه در برابر آسیب فیزیکی از دستگاه حفاظت شود و یا چگونگی نگهداری از این سیستم در ساختمان ‌ها، کاملا بر طبق مقررات ملی ساختمان عمل شود.

۱۱) قوانین مرتبط با میزان مجاز فاصله ها

قوانینی که از سوی وزرات خانه مطرح شده شامل فاصله قانونی مجاز صفر تا صد تاسیسات مکانیکی نیز می ‌شود. فاصله قانونی قرار گیری دود کش، سیستم تعویض هوا و طراحی تاسیسات مکانیکی با سوخت جامد و یا مایع؛ در مقررات ملی ساختمان نیز آمده است.

در مقررات ملی ساختمان از صفر تا صد تاسیسات مکانیکی و همچنین چگونگی طراحی انواع این تاسیسات، مباحثی مطرح شده که مهندسان در زمان ساخت یک ساختمان موظف به رعایت آن ‌ها هستند.


منبع: مبحث چهاردهم کتاب مقررات ملی ساختمان

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

برای امتیاز به مطلب روی ستاره ها بزنید

میانگین رضایت کاربران / ۵. تعداد رای ها

اولین نفری باشید که به این مطلب امتیاز می دهید

اگر مطالب ما برای شما مفید بوده است ...

مطالب ما در اینستاگرام را هم دنبال کنید

از اینکه این مطلب نظر شما را جلب نکرده است، پوزش می‌طلبیم.

فرصت دهید مطلب را بهتر خواهیم کرد.

جهت ارتقا این مطلب پیشنهاد خود را در بخش نظرات ارسال کنید.

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
شبکه های اجتماعی
تاسیسات مکانیکی
نکات مدیریتی
پر بازدیدترین مقالات
مقالات اخیر
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x