نکات مدیریتی

مزیت رقابتی برند
نکات مدیریتی

مزیت رقابتی برند

http://akambc.com/wp-content/uploads/2020/12/maziate%20reghabati.mp4 در تحقیقات بازار هر سازمان میبایست برای گسترش عرضه محصولات خود، بازار سازی نماید،

ادامه مطلب »
نکات مدیریتی

تهدید رقبای موجود

https://akambc.com/wp-content/uploads/2020/12/46%20akampost.mp4 تهدید رقبای موجود عموما قویترین نیروی مایکل پورتر هست و باید مورد توجه بیشتری

ادامه مطلب »