مستندات و گواهی نامه ها

ویدئو استانداردهای بین‌المللی گروه صنعتی آکام

علامت ثبت شده تجاری گروه صنعتی آکام

گواهینامه‌های بین‌المللی گروه صنعتی آکام

لوگو مجمع عالی مدیران

سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت

اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی

سامانه توانمندی ها و اعلام نیازمندیهای ایران

تمامی محصولات آرایه کاشانه مانا (آکام) دارای ایران کد ملی

آرایه کاشانه مانا (آکام) عضو رسمی و فعال اتحادیه صنف تولیدکنندگان تجهیزات الکترونیکی و سیستم های حفاظتی استان تهران