افتخارات آکام

علامت ثبت شده تجاری گروه صنعتی آکام

لوگو مجمع عالی مدیران

سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت

اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی

سامانه توانمندی ها و اعلام نیازمندیهای ایران

تمامی محصولات آرایه کاشانه مانا (آکام) دارای ایران کد ملی

آرایه کاشانه مانا (آکام) عضو رسمی و فعال اتحادیه صنف تولیدکنندگان تجهیزات الکترونیکی و سیستم های حفاظتی استان تهران